Velkommen til NIMA

Her kan du registrere din innmelding i NIMA. Medlemskontingent er kr.1.300 pr. år, 
og du vil motta faktura for innbetaling av kontingent. 

Medlem
Om du ønsker at faktura for medlemskontingent skal sendes til din arbeidsgiver. Registrer i tilfelle opplysninger om firmanavn, organisasjonnummer, adresse og eventuelt EHF-referanse.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.